27 aug
Micke Ahlgrens
Torsdag 18-22


10 sept
Hedins
Torsdag kl 18-22


2-3 okt
Erotikmässa
Tattoo
Evenemang


17 okt
Danne Stråhed
Grisfest
Br Lagerståhl


22 okt
Jenny Saléns
Torsd kl 18-22

5 nov
Fernandoz
torsdag kl 18-22


10 dec
Mats Bladhs
torsdag kl 18-22

 
 

 
 * Min 18 år.
* Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse
   ger inte rätt till återbetalning.
* Endast den första avläsningen av din biljetts streckkod ger rätt till inträde.
* Om någon försöker komma in på en kopia av din biljett kommer biljettens
   säkerhetssystem att stoppa inpassering.OBS!
Alla försök att ta sig in med falsk legitimation, stämplar eller andra tillträdes id till våra arrangemang kommer att
polisanmälas med böter och tillträdesförbud som påföljd.

Vi praktiserar inte någon generell regel där det är ok att få tillträde med målsmans sällskap.

Men tveka inte utan slå oss en signal vid frågor
TEL BOKNING = 0431-432230