20 mars
ABONNERAT
LIONS Event


26 mar
DONNEZ

28 mar
SANNEX

5 APRIL
PERIKLES
Dj Pedersen
PÅSKDAGEN-PARTY


16 apr
CLAES LÖVGRENS

2-3-4 juli
EKEBOFESTIVALEN 2015
för 20:e gången


 
 

 

 
Viktigt information
:
Tänk på att vissa banker kräver att du registerat ditt kort
för internethandel. Dvs du måste ha en "kod" ifrån din egen internetbank

* Min 18 år.
* Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse
   ger inte rätt till återbetalning.
* Endast den första avläsningen av din biljetts streckkod ger rätt till inträde.
* Om någon försöker komma in på en kopia av din biljett kommer biljettens
   säkerhetssystem att stoppa inpassering.OBS!
Alla försök att ta sig in med falsk legitimation, stämplar eller andra tillträdes id till våra arrangemang kommer att
polisanmälas med böter och tillträdesförbud som påföljd.

Vi praktiserar inte någon generell regel där det är ok att få tillträde med målsmans sällskap.

Men tveka inte utan slå oss en signal vid frågor
TEL BOKNING = 0431-432230