2-3-4 juli
EKEBOFESTIVALEN 2015
för 20:e gången


2 juli
klicka för mer info..
Torsdag 2015

3 juli
klicka för mer info..
Fredag 2015

4 juli
klicka för mer info..
Lördag 2015

LOGI
Camping

BUSSAR
klicka för mer info..

MAT
klicka för mer info..

Nyhet
Soundtrip mfl
Befor-Festival

 
 

 
 * Min 18 år.
* Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse
   ger inte rätt till återbetalning.
* Endast den första avläsningen av din biljetts streckkod ger rätt till inträde.
* Om någon försöker komma in på en kopia av din biljett kommer biljettens
   säkerhetssystem att stoppa inpassering.OBS!
Alla försök att ta sig in med falsk legitimation, stämplar eller andra tillträdes id till våra arrangemang kommer att
polisanmälas med böter och tillträdesförbud som påföljd.

Vi praktiserar inte någon generell regel där det är ok att få tillträde med målsmans sällskap.

Men tveka inte utan slå oss en signal vid frågor
TEL BOKNING = 0431-432230