30 april
VALBORG
Himmakväll
Donnez Bob Stevens


22 maj
Jubileumsgalan
Ekebo 50 år


2-3-4 juli
EKEBOFESTIVALEN 2015
för 20:e gången


 
 


Välkomna till ungdomsdisco på Ekebo
Med jämna mellanrum erbjuder vi Discoteken som är i separata lokaler
med egen ingång på Ekebo´s östra sida 
Entré är 120:- ålder är högstadiet ( rek 13-16år)
öppet tider kl 21-01

NÄSTA DISCO ÄR 
Fredagen den 24 april

För busstider via Lokaltrafiken: se på deras hemsida
 http://www.skanetrafiken.se/ angående Linje 510..